Committee of Environment

The election order of the Committee of Environment, Spatial Design and Development’s full members has been shaped as follows:

 1. Kouskoura Amalia
 2. Karypidou Maria
 3. Panagiotidou Elissavet
 4. Giannopoulos Grigorios
 5. Christoforidis Georgios
 6. Zidrou-Grigoriadou Aliki
 7. Katanas Charisios
 8. Vosdou Sotirios
 9. Zempiliadou Georgia

The election order of the Committee of Environment, Spatial Design and Development’s deputy members has been shaped as follows:

 1. Kiosses Ioannis
 2. Katanas Ilias
 3. Kottas Panagiotis
 4. Karakasidis Dimitrios
 5. Kalaitzopoulos Matthaios
 6. Daskalopoulos Antonios
 7. Savvopoulos Dimitrios
 8. Vittas Ioannis
 9. Theodorou Theodoros

It is noted that the replacement of the full members, of the majority or the minority, by the deputy members will occur by priority from the respective members, in order to maintain the relation of the members of the Committee of Environment, Spatial Design and Development 6 to 3.