Committee of Social Cohesion

President: Giannakidis Stavros

Full Members Deputy Members
1. Antoniadis Georgios
2. Ioannidis Kyriakos
3. Giannopoulos Grigorios
4. Gerou Konstantinos
5. Theodoulidis Neoklis
6. Zympidis Theofylaktos
7. Zidrou-Grigoriadou Aliki
8. Sapalidis Savvas
9. Kandyli-Mykoniati Agni
1. Katanas Ilias
2. Christoforidis Georgios
3. Theodorou Theodoros
4. Vassos Paschalis
5. Stergioulis Panagiotis
6. Moumoulidis Themistoklis
7. Zempiliadou Georgia