Environment Committee

President:

Kalliopi Kiriakidou

The election order of the Environment Committee’s full and deputy members has been shaped as follows:

Full members

1. Ampas Vasilios
2. Kianas Stergios
3. Lissaridis Nikolaos
4. Folinas Athanasios
5. Manos Thomas

6. Daskalopoulos Antonios
7. Kottas Panagiotis

8. Mpoumponari Nikoleta
9. Giannopoulos Grigorios

10. Chastas Athanasios

Deputy members

1. Kozatsani Despina
2. Makrigiannis Menelaos
3. Dadamogia Katerina
4. Poutachidou Olga
5. Vosdou Sotirios

6. Kotakidis Georgios
7. Lazaridis Pavlos

8. Tziotzis Apostolos
9. Christoforidis Georgios

10. Karantzidis Vasilios

 

It is noted that the replacement of the full members, of the majority or the minority, by the deputy members will occur by priority from the respective members, in order to maintain the relation of the members of the Environment Committee 5, 2, 2, 1.