Regional Council

Regional Council members:

President: SAMARAS NIKOLAOS

Vice President: BARDAKAS CHRISTOS

Secretary: MALEA VASILIKI

 

VYZAS KONSTANTINOS

FOUNTOGLOU ANASTASIOS

LYSSARIDIS NIKOLAOS

METAXAS LYSSANDROS

POUTACHIDOU OLGA

RAFAILIDIS ANASTASIOS

FARMAKI POLYTIMI

GKOVEDAROS CHARISIOS

RANDOU EFTHALIA

GKERECHTES LAZAROS

CHONDROMATIDOU ELENI

TASKAS ATHANASIOS

KIOSES IOANNIS

SAVVOPOULOS DIMITRIOS

ZYMPIDIS THEOFYLAKTOS

TRASIA OLGA

CHAROUMENOS PASCHALIS

TSAKNAKIS IOANNIS

PANAGIOTIDIS IOANNIS

GEORGITSIS GEORGIOS

KASAPIDIS GEORGIOS

KIANAS STERGIOS

DADAMOGIA AIKATERINI

TSIOUMARIS GRIGORIOS

VOSDOU SOTIRIOS

PALASKAS KONSTANTINOS

MANOS THOMAS

ZEMPILIADOU GEORGIA

CHRISTOFORIDIS GEORGIOS

TOUMPOULIDOU PARTHENA

AKRITIDIS ALEXANDROS

STOLTIDIS NONTAS